Mijn naam is Karin Cox-Beckers en ik ben geboren in 1969. Ik ben getrouwd en wij hebben een dochter.
Sinds 1991 ben ik werkzaam als logopedist.

Mijn praktijk bestaat uit 2 locaties. In Haelen, op ons thuisadres, en in Horn binnen gezondheidscentrum Honné.
Binnen dit centrum werk ik multidisciplinair samen.

Bij Gezondheidscentrum Honné werken de volgende disciplines samen:
Fysiotherapie, Bedrijfsarts, Ergotherapie (voor kinderen en volwassenen),  Logopedie, Larynxmanipulatie, Manuele therapie, Medische pedicurebehandeling, Oedeemtherapie, Oncologische fysiotherapie, Podotherapie, Psychologische hulpverlening en communicatieadvies, Revalidatie bij neurologische aandoeningen, Sportfysiotherapie, Steunzolen, Tapen en bandageren, Voedings- en dieetadvies
Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en van de VLVL (Vereniging voor Limburgse Vrijgevestigde Logopedisten).
Tevens neem ik deel aan de Kwaliteitskring Sensorische Logopedie. Ook ben ik aangesloten bij de NSSI (Nederlandse vereniging voor sensorische informatieverwerking).
Om kwaliteit te waarborgen en mij verder te specialiseren neem ik regelmatig deel aan na- en bijscholing.

Hier volgt een greep uit de gevolgde cursussen van de afgelopen jaren:

Specialisaties / kwaliteit

Over mij

DTL training, Direct toegankelijkheid logopedie.
Per  1 augustus 2011 kan de patient zonder verwijzing van een arts bij de logopedist terecht. Dit geldt nog niet voor alle verzekeringen.
PROMPT 1, introductie techniek.
PROMPT (‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets') is een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen, bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en  spraakontwikkelingsstoornissen.
Nederlands met ondersteunende gebaren, module 1.
Hodson en Paden (Onderzoek en behandeling van fonologische stoornissen).
Metaphon (onderzoek en behandeling van fonologische stoornissen).
Denkstimulerende gesprekstechniek volgens Marion Blank (via een gesprek de taaldenkontwikkeling stimuleren).
Sensorische informatieverwerking, als de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen komt niet zo vanzelfsprekend en soepel wordt verwerkt als eigenlijk zou moeten.
Myofunctionele therapie, therapievorm voor aanleren juiste mondgewoonten zoals mondsluiting, correcte tongligging en correcte slikbeweging.
Larynxmanipulatie.
Jonge stotterende kinderen.
Cursus Autisme logopedische interventie.
Dysfagie, onderzoek en behandeling bij slikstoornissen.
Body en Braingym I en II.
Massage en stem.
Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar.
Geheugen en logopedie, executieve functies.
Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling.
Logopediepraktijk K. Cox-Beckers © Copyright 2018
Alle rechten voorbehouden | Privacy Policy
Website: B - Your Personal Assistant
Adres
Op den Dries 1a, 6081 AS  Haelen
Van Horneplein 3, 6085 CZ  Horn
Logopediepraktijk K. Cox-Beckers © Copyright 2018 - Alle rechten voorbehouden | Privacy Policy | Website: B - Your Personal Assistant